Ostatnie Boże Ciało z 73 pp w Katowicach

Ostatnie Boże Ciało z 73 pp w Katowicach

W przedwojennej Polsce, przy wszystkich uroczystościach wojskowych nie mogło zabraknąć przedstawicieli kościoła, podobnie rzecz się miała w kierunku przeciwnym – przy uroczystościach kościelnych, nie mogło zabraknąć wojska. W dniu dzisiejszym kościół katolicki obchodzi uroczystość Bożego Ciała, jak ten dzień wyglądał 8 czerwca 1939 roku? Przekonajmy się! 

Jest godzina 7:30, przed dowództwem 73 Pułk Piechoty zarządzono zbiórkę kompani sztandarowej, którą wystawia 1 komp. strzelecka wraz z orkiestrą oraz asystą wojskową w składzie ppor. Członkowski oraz 2 podoficerów i 10 strzelców wyznaczonych przez dcę III batalionu, wszyscy w uzbrojeniu i ekwipunku polowym, w hełmach, bez chlebaków, oficerowie przy szablach, wszystkie odznaczenia. Oficerowie i podoficerowie od sierżanta wzwyż z pistoletami „Vis”, co wyszczególniał rozkaz dzienny. Dzień wcześniej dowódca pułku uczulał i zwracał szczególną uwagę na jednolity ubiór i wygląd tak kompanii jak i asysty. Te wczorajsze zarządzenia, dziś wnikliwie sprawdza Adiutant Pułku – porucznik Jelonkiewicz. Dobiega godzina 7:45, poczet w składzie: ppor. Wróblewicz, chor. Dawidzinski, st. sierż. Brzózka i sierż. Pilch, odbiera sztandar, a 5 minut później całość już maszeruje, kierunek - kościół św. Piotra i Pawła przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach. 

O 8:20 kompania sztandarowa wraz z orkiestrą ustawia się przed kościołem, jej prawe skrzydło sięga głównej bramy wejściowej, asysta znajduje się po stronie przeciwnej. W takim ustawieniu o 8:25 płk dypl. Powierza odbiera raport, uczestnicząc w uroczystościach w imieniu Kmdta Garnizonu. Po raporcie do kościoła wchodzi poczet sztandarowy. 

Godzina 8:30, rozpoczyna się uroczysta msza, we wnętrzu kościoła po lewej stronie na krzesłach zajmują swoje miejsce jako delegacja pułku: ppłk. Adamczyk, kpt. Strękowski, por. Klimas oraz ppor. Domagała. Po zakończeniu mszy, po wyjściu procesji z kościoła na jej czele maszeruje kompania strzelecka, dalej asysta wojskowa z bronią na ramieniu i nałożonymi bagnetami po obu stronach baldachimu, za nim postępują oficerowie delegacji pułku. Takim konduktem przy akompaniamencie orkiestry pułkowej procesja przemierzała ulice Katowic, przy czym broń żołnierzy kompanii i asysty podczas błogosławieństwa przy każdym ołtarzu była prezentowana. 

Marcin Wystel
Copyright (c) 2020, All Rights Reserved. Fundacja im. Grupy Operacyjnej "Śląsk" 1939